پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و …

دانلود فایل پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و …

 

پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و ...

 

عنوان فایل : پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و …

دسته بندی : سایر رشته های فنی مهندسی

 

پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و ...

پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و …

در اين گزارش سعي شده است توضيحات مربوط به طور كامل ارائه شود و نتايج و نمودارهاي مربوط به هر قسمت نيز درج شده اند.
همچنين فايل هاي MATLAB كه اكثر محاسبات و نمودارها با اين نرم افزار انجام شده است در پيوست ارائه شده.
 
در قسمت اول:
در اين قسمت خواسته شده است با توجه به تابع تبديل مدار باز و مقادير داده شده مكان هندسي ريشه ها(Root Locus) را رسم كرده و با توجه به اين نمودار پايداري سيستم را بررسي كرده و مقدار بهره(Gain) و فركانس() را در مرز پايداري بدست…

 

کد فایل : 723361

جهت دانلود پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و … کلیک کنید

پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و ...

 

مشخصات پروژه کامل درس کنترل مهندسی مکانیک همراه با گزارش، کد متلب، نتایج، آموزش و …  با کد فایل 723361  در دسته بندی سایر رشته های فنی مهندسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .