دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

دانلود فایل دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

 

دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

 

عنوان فایل : دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

دسته بندی : حقوق

 

دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵)

نویسنده: مرضیه زارع* ، پریسا شادقزوینی

چکیده:

در این مقاله در پی یافتن این موضوع هستیم که تا چه حد پوشاک بیانگر هویت ایرانی است و از بین المان ها و عناصر هویتی کدام یک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر، تمام عوامل موثر در هویت، بر پوشاک نیز متجلی شده است و تقریبا می توان آن ها را دو روی یک سکه…

 

کد فایل : 724088

جهت دانلود دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ کلیک کنید

دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

 

مشخصات دانلود مقاله : مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵  با کد فایل 724088  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .