مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

دانلود فایل مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

 

مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

 

عنوان فایل : مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

دسته بندی : حسابداری

دوره برگشت سرمایه,مقاله معیار های بودجه بندی,ارزش فعلی خالص,معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

 

مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

دوره برگشت سرمایه
ارزش فعلی خالص
نرخ بازده

دوره برگشت سرمايه
از ميان معيارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمايه‌اي، محاسبه و درک دوره برگشت از بقيه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جريان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمايه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت ديگر دوره برگشت سرمايه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.
محاسبه دوره…

 

کد فایل : 726156

دوره برگشت سرمایه,مقاله معیار های بودجه بندی,ارزش فعلی خالص,معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

جهت دانلود مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى کلیک کنید

مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

 

مشخصات مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى  با کد فایل 726156  در دسته بندی حسابداری  با برچسب های فایل دوره برگشت سرمایه,مقاله معیار های بودجه بندی,ارزش فعلی خالص,معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .