تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

دانلود فایل تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

 

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

 

عنوان فایل : تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

دسته بندی : کامپیوتر

مهندسی نرم افزار,دانلود رایگان مهندسی نرم افزار,نرم افزلر مهندسی نرم افزار,پروژه پایانی اسناد رسمی,پایان ترم اسناد رسمی,پروژه رایگان اسناد رسمی,اسناد رسمی

 

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی : دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.
بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی :
1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور مختصر شرح می دهیم :
1- رییس دفتر خانه
2- قسمت ثبت تقاضاها
3- قسمت تکمیل مدارک
4- قسمت پرونده سازی برای متقاضی
5- قسمت ثبت پرونده
6- قسمت بایگانی
رییس دفتر خانه : رییس یک…

 

کد فایل : 728346

مهندسی نرم افزار,دانلود رایگان مهندسی نرم افزار,نرم افزلر مهندسی نرم افزار,پروژه پایانی اسناد رسمی,پایان ترم اسناد رسمی,پروژه رایگان اسناد رسمی,اسناد رسمی

جهت دانلود تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی کلیک کنید

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

 

مشخصات تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی  با کد فایل 728346  در دسته بندی کامپیوتر  با برچسب های فایل مهندسی نرم افزار,دانلود رایگان مهندسی نرم افزار,نرم افزلر مهندسی نرم افزار,پروژه پایانی اسناد رسمی,پایان ترم اسناد رسمی,پروژه رایگان اسناد رسمی,اسناد رسمی  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .