دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf

معرفی کتاب:(سفرنامه‌ دوراند 1316)
ااین کتااب(سفرنامه‌ دورلند 1316)جز شرح مختصری ااز یک مساافرت پااییزی درر ایراان بااختری چیززی درر برر نداارد. خوااننده درر ااین کتااب کوچکترین اشاره اای نسبت به مسائل سیاسی نخوااهد یاافت. و ادعای آنکه آگاهی های با ارزش و بازپسین ای نظیر آنچه به وسیله سایرین به ویژه سیاح عجب انگیزی چون خانم بیشاپ در ارتباط با این مملکت شرح دیتا شده است به دست دهد در میانی نیست.(سفرنامه‌ دورلند 1316) اما این سفر سخت مجذوبم…

 

کد فایل : 714285

جهت دانلود دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل سفرنامه‌ دوراند 1316با فرمت pdf  با کد فایل 714285  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .