پاورپوینت آبياری عمومی

دانلود فایل پاورپوینت آبياری عمومی

 

پاورپوینت آبياری عمومی

 

عنوان فایل : پاورپوینت آبياری عمومی

دسته بندی : سایر رشته های فنی مهندسی

 

پاورپوینت آبياری عمومی

پاورپوینت آبياری عمومی

نوع فایل power point
 
قابل ویرایش 13 اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها
هدايت آبی
مقدار آبی که تحت شيب هيدروليکی واحد از سطح مقطع خاک عبور می کند.
عوامل موثر بر هدايت آبی
نفوذپذيری ذاتی
لزوجت سيال
اندازه گيری هدايت آبی اشباع
دستخورده
دستنخورده
صحرايی (گلف، استوانه مضاعف، چاهک، چاهک وارونه)
آزمايشگاهی (بار ثابت، بار افتان)
اندازه گيری هدايت آبی اشباع به روش بار ثابت
مورد استفاده در خاکهای با بافت سبک
 
فهرست مطالب و اسلایدها
حرکت آب…

 

کد فایل : 728953

جهت دانلود پاورپوینت آبياری عمومی کلیک کنید

پاورپوینت آبياری عمومی

 

مشخصات پاورپوینت آبياری عمومی  با کد فایل 728953  در دسته بندی سایر رشته های فنی مهندسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .