پاورپوینت ادنوکارسینوما

دانلود فایل پاورپوینت ادنوکارسینوما

 

پاورپوینت ادنوکارسینوما

 

عنوان فایل : پاورپوینت ادنوکارسینوما

دسته بندی : سایر رشته های فنی مهندسی

 

پاورپوینت ادنوکارسینوما

پاورپوینت ادنوکارسینوما

نوع فایل: power point
قابل ویرایش 16 اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها:
Staging
Stage 1تومور محدود به پارانشیم کلیه است
Stage 2چربی پری نفرتیک را درگیر کرده اما محدود به فاشیای ژروتا است(که ادرنال را نیز در بر می گیرد.)
Stage 3aدرگیری ورید اصلی کلیه وIVC
Stage 3bغدد لنفاوی ناحیه ای درگیرند.
Stage 3cعروق فوکال وغدد لنفاوی درگیرند.
Stage 4aارگان های مجاور علاوه بر ادرنال درگیرند.
Stage 4bمتاستاز دوردست وجود دارد.
پیگیری
Stage T1:رادیوگرافی قفسه سینه وازمایش های کبدی کلیوی (سالی…

 

کد فایل : 728948

جهت دانلود پاورپوینت ادنوکارسینوما کلیک کنید

پاورپوینت ادنوکارسینوما

 

مشخصات پاورپوینت ادنوکارسینوما  با کد فایل 728948  در دسته بندی سایر رشته های فنی مهندسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .