اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

دانلود فایل اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

 

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

 

عنوان فایل : اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

دسته بندی : حقوق

 

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

فهرست
چکیده1
پیش گفتار3
بیان مساله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
سوال تحقیق 9
سوال اصلی:9
سوالات فرعی:9
مقدمه:10
بخش اول: کلیات 15
فصل اول: تاریخچه 16
مبحث اول: تاریخچه فقهی:16
مبحث دوم: تاریخچه داخلی:17
مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی 19
فصل دوم: مفهوم داوری 24
مبحث اول: تعریف داوری 24
مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.27
ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد 27
ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای…

 

کد فایل : 729353

جهت دانلود اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران کلیک کنید

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

 

مشخصات اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران  با کد فایل 729353  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .