دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس

دانلود فایل دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس

 

دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس

 

عنوان فایل : دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس

دسته بندی : حقوق

 

دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس

دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس

 
چکیده1
مقدمه. 2
الف- بيان مساله تحقیق.. 5
ب- پیشینه تحقیق.. 7
پ- پرسش‌های تحقیق.. 11
ت- فرضیه‌های تحقیق.. 11
ث-اهداف تحقيق.. 11
ج- روش تحقيق.. 11
چ- سازماندهی تحقیق.. 12
فصل اول: بررسی مفهوم، شرایط و اوصاف دادرسی فوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران…………..14
1-1-: مفهوم دادرسی فوری.. 16
2-1- تاریخچه دادرسی فوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران. 20
3-1- ویژگی های دادرسی فوری.. 21
1-3-1- اختیاری بودن صدور دستورموقت (از حیث احراز فوریت)21
2-3-1- تبعی بودن دستورموقت……

 

کد فایل : 729555

جهت دانلود دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس کلیک کنید

دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس

 

مشخصات دادرسی فوری در جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلیس  با کد فایل 729555  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .