تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

دانلود فایل تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

 

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

 

عنوان فایل : تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

دسته بندی : حقوق

 

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

چکیده
نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی…

 

کد فایل : 729532

جهت دانلود تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا کلیک کنید

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

 

مشخصات تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا  با کد فایل 729532  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .