تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

دانلود فایل تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

 

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

 

عنوان فایل : تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

دسته بندی : حقوق

 

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

چکیده
مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار…

 

کد فایل : 729531

جهت دانلود تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن کلیک کنید

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

 

مشخصات تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن  با کد فایل 729531  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .