پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

دانلود فایل پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

 

پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

 

عنوان فایل : پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

دسته بندی : حقوق

 

پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

چکیده فارسی
سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد…

 

کد فایل : 729518

جهت دانلود پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها کلیک کنید

پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

 

مشخصات پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها  با کد فایل 729518  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .