پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

دانلود فایل پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

 

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

 

عنوان فایل : پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

دسته بندی : حقوق

 

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

فهرست مطالب
مقدمه. 1
الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع.. 2
ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن.. 6
ج ) پرسش های تحقيق.. 7
د ) فرضيه های تحقيق.. 7
ه ) روش تحقيق و موانع آن.. 7
و ) پلان کلی و بيان منطق آن.. 8
بخش اول.. 10
جرائم خاص عليه بورس… 10
فصل اول :12
جرائم عليه فرآيند صحيح انجام معاملات اوراق بهادار. 12
مبحث اول- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی.. 13
1- نظريه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی.. 14
1-1 نظريه بازارکارا 14
2-1 تئوری کارگذاری 15
2- تئوريهای…

 

کد فایل : 729516

جهت دانلود پایان نامه جرائم خاص علیه بورس کلیک کنید

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

 

مشخصات پایان نامه جرائم خاص علیه بورس  با کد فایل 729516  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .