بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

دانلود فایل بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

 

بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

 

عنوان فایل : بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

دسته بندی : حقوق

 

بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار
فصل اول: كليات
1- مقدمه
2- معرفي موضوع تحقيق
3- اهميت تحقيق
4- انگيزه و هدف از تحقيق
5- روش تحقيق
6- موانع و مشكلات تحقيق
فصل دوم: ضرورت شناخت انسان و رهبري از ديدگاه اسلام
1- طرح بحث
2- ضرورت شناخت انسان از ديدگاه اسلام و قرآن
3- ضرورت شناخت رهبري و مديريت براي انسان
4- تحليلي از رهبري و مديريت در اسلام
فصل سوم: ضرورت شناخت سازمان از ديدگاه اسلام
1- سازمان چيست؟
2- فلسفه وجودي سازمانها
3- مفهوم اسلامي سازمان
فصل…

 

کد فایل : 729511

جهت دانلود بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام کلیک کنید

بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

 

مشخصات بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام  با کد فایل 729511  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .