بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

دانلود فایل بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

 

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

 

عنوان فایل : بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

دسته بندی : حقوق

 

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
 
مقدمه. 1
بخش اول: نسل کشي: مفهوم و عناصر. 7
فصل اول: پيشينه و مفهوم نسل کشي.. 8
گفتار اول: پيشينه. 8
بند اول: توسعه مفهوم نسل کشي.. 9
بند دوم: مراحل تدوين کنوانسيون نسل کشي.. 11
گفتار دوم: مفهوم نسل کشي.. 16
بند الف: واژه شناسي نسل کشي.. 16
بند دوم: نسل کشي در اصطلاح حقوقي.. 18
فصل دوم: مجني عليه در جنايت نسل کشي.. 21
گفتار اول: گروه انساني مجني عليه جنايت… 21
بند اول: تعريف گروه. 22
بنددوم: ويژگي مجني عليه. 23
الف) گروه ملي.. 24
ب)…

 

کد فایل : 729506

جهت دانلود بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري کلیک کنید

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

 

مشخصات بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري  با کد فایل 729506  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .