بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

دانلود فایل بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

 

بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

 

عنوان فایل : بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

دسته بندی : حقوق

 

بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

فهرست مطالب
فهرست مطالب 1
چکیده 3
مقدمه 4
بخش اول: شناسایی جبران های تجاری و ساز وکار تشکیل مراجع صالح در تشخیص و إعمال جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت10
فصل اول: مفاهیم، روش ها و حدود جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت 10
گفتار نخست: مفهوم جبران های تجاری در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)/ سازمان جهانی تجارت 10
گفتار دوم: روش ها و عمل کرد جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت 17
گفتار سوم: سلسله مراتب جبرانی 28
گفتار چهارم: حدود جبران های…

 

کد فایل : 729499

جهت دانلود بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت کلیک کنید

بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

 

مشخصات بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت  با کد فایل 729499  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .