بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

دانلود فایل بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

 

بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

 

عنوان فایل : بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

دسته بندی : حقوق

 

بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

چکیده
 
پایان نامه مذکور به نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی پرداخته و چالشهای این وسیله ی ارتباطی را در بین کاربران ایرانی به نقد و بررسی کشانده است.
اهداف اصلی تحقیق به بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی پرداخته است و اهداف فرعی آن به شناخت و راهنمایی برای مقابله با تبعات منفی تلفن همراه ، تغییر نگرش افراد نسبت به کارایی این وسیله و مهندسی فرهنگی به منظور استفاده ی بهینه از این وسیله اشاره دارد.
در این…

 

کد فایل : 729496

جهت دانلود بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی کلیک کنید

بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

 

مشخصات بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی  با کد فایل 729496  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .