بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

دانلود فایل بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

 

بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

 

عنوان فایل : بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

دسته بندی : حقوق

 

بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

چکیده
زمینه وهدف: اتاق‌های گفتگوی اینترنتی یکی از فناوری‌های نوین ارتباطی بوده که در تبادل اطلاعات و ارتباطات نقش آفرینی می‌کنند از سوی دیگر تبعات و ابعاد منفی را در حوزه‌های مختلف دارند که از این جهت حائز اهمیت می‌باشند به‌همین دلیل پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی صورت گرفته است.
روش: این پژوهش به‌صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شدهاست جامعه آماری تعداد 8000 نفر از…

 

کد فایل : 729495

جهت دانلود بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی کلیک کنید

بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

 

مشخصات بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی  با کد فایل 729495  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .