بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

دانلود فایل بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

 

بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

 

عنوان فایل : بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

دسته بندی : حقوق

 

بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

فهرست مطالب
چکیده13
مقدمه. 14
بیان مسأله و سوالهای تحقیق. 15
سابقه و ضرورت تحقیق. 16
روش تحقیق. 16
طرح تحقیق. 16
اهداف تحقیق. 17
نتایج مورد انتظار. 17
فصل اول : کلیات
1-1-مفهوم وعده20
1-1-1- مفهوم لغوی وعده20
1-1-2- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی.. 21
1-2- مفهوم وعده انعقاد قرارداد. 21
1-3- مفهوم وعده نکاح. 22
1- 4 – اقسام وعده انعقاد قرارداد. 22
1-4-1- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. 23
1-4- 2- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد. 23
1-5- اخلاقی یا حقوقی بودن اصطلاح «وعده» در…

 

کد فایل : 729494

جهت دانلود بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس کلیک کنید

بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

 

مشخصات بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس  با کد فایل 729494  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .