آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

دانلود فایل آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

 

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

 

عنوان فایل : آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

دسته بندی : حقوق

 

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

فهرست مطالب
 
 
عنوان صفحه
 
چکیده3
 
مقدمه
الف)تبیین موضوع. 3
ب) پیشینه تحقیق.. 3
ج) ضرورت تحقیق.. 3
د ) اهداف تحقیق.. 3
د) پرسش ها3
ه) فرضیه های تحقیق.. 3
ز) متغیر های پژوهش… 3
ح)روش شناسی تحقیق.. 3
ط ) سازماندهی تحقیق.. 3
 
فصل اول:کلیات و مفاهیم بنیادین
مبحث اول ـ مبانی نظری حقوق شهروندی.. 3
گفتار اول ـ تحلیل مفاهیم. 3
الف )شهروند. 3
ب ) حقوق شهروندی.. 3
ج) مفهوم مالکیت فکری.. 3
گفتار دوم ـ مبانی حقوق شهروندی.. 3
الف )مبنای موضوع در حقوق…

 

کد فایل : 729426

جهت دانلود آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی کلیک کنید

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

 

مشخصات آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی  با کد فایل 729426  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .