اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

دانلود فایل اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

 

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

 

عنوان فایل : اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

دسته بندی : علوم سیاسی

 

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

چکیده
در این تحقیق کوشش شده تا نشان داده شود که رانت نفتی در یک ساخت اقتصادی- اجتماعی فاقد ترتیبات نهادی حمایت کننده توسعه نظیر شفافیت، دموکراسی، پاسخگویی، حقوق مالکیت و دولت توسعه‌گرا، در نهایت از طریق ساز و کارهایی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را به اتخاذ سیاستهایی به ضرر گروههای مولد و به نفع گروههای غیر مولد سوق می‌دهد. در یک ساخت رانتی، خصوصا در بزنگاه شوکهای قیمتی که شاهد وفور منابع ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت هستیم، عامل…

 

کد فایل : 729414

جهت دانلود اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران کلیک کنید

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

 

مشخصات اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران  با کد فایل 729414  در دسته بندی علوم سیاسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .