اعمال خیارات دربیع الکترونیکی

دانلود فایل اعمال خیارات دربیع الکترونیکی

 

اعمال خیارات دربیع الکترونیکی

 

عنوان فایل : اعمال خیارات دربیع الکترونیکی

دسته بندی : حقوق

 

اعمال خیارات دربیع الکترونیکی

اعمال خیارات دربیع الکترونیکی

فهرست مطالب
چکیده5
مقدمه. 6
فصل اول: کلیات.. 11
مبحث اول: مفاهیم. 11
گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی.. 11
بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن. 12
بند دوم: قلمرو تجارت الکترونیکی.. 18
گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن. 19
گفتار سوم -اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 21
مبحث دوم : سیر تاریخی بیع الکترونیکی.. 24
مبحث سوم : جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران. 27
فصل دوم : تشکیلقرار دادهای الکترونیکی و آثارآن. 29
مبحث اول: تشکیل…

 

کد فایل : 729413

جهت دانلود اعمال خیارات دربیع الکترونیکی کلیک کنید

اعمال خیارات دربیع الکترونیکی

 

مشخصات اعمال خیارات دربیع الکترونیکی  با کد فایل 729413  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .