مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک

دانلود فایل مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک

 

مجموعه عملیات ها و فرایندهای  ثبت اسناد و املاک

 

عنوان فایل : مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک

دسته بندی : حقوق

 

مجموعه عملیات ها و فرایندهای  ثبت اسناد و املاک

مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب
مقدمه
حقوق ثبت
ثبت اسناد
مجموعه عملیات ثبت
روش قبول درخواست ثبت ملک
روش تهیه و انتشار آگهی های نوبتی
املاک مجهول المالک از نگاه ثبت اسناد و املاک
روش تهیه و انتشار آگهی تحدید عمومی
روش تحدید حدودعمومی
روش تهیه و انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن
روش ثبت و صدور اسناد مالکیت ثبت شده
روش صدور سند مالکیت المثنی
روش تعویض اسنادمالکیت غیرقابل استفاده (اعم از سوخته، فرسوده و امثالهم)
روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی…

 

کد فایل : 730143

جهت دانلود مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک کلیک کنید

مجموعه عملیات ها و فرایندهای  ثبت اسناد و املاک

 

مشخصات مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک  با کد فایل 730143  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .