مدارها

دانلود فایل مدارها

 

مدارها

 

عنوان فایل : مدارها

دسته بندی : فیزیک

فیزیک,مقاله فیزیک,در مورد مدارها,مدار,مدارها

 

مدارها

این متن شامل 52 صفحه می باشد
 
تحلیل مدارهای جریان مستقیم: سه روش تحلیل(1- جمع آثار 2- پتانسیل گره 3- جریان حلقه ) بصورت زیر می باشد که قبل از توضیح آنها تعریف( گره، شاخه، حلقه) لازم است.
شاخه: مسیری که یک یا چند عنصر الکتریکی در آن قراردارد و انشعابی از آن گرفته نشده باشد مثال( شاخه AB)( شکل زیر).
گره: محل اتصال چند شاخه به یکدیگر است مثال( گره A شکل زیر)
حلقه: هر مسیر بسته ای که شامل یک یا چند عنصر الکتریکی باشد مثال( حلقه ABCDA شکل زیر).
1- روش جمع آثار :…

 

کد فایل : 731442

فیزیک,مقاله فیزیک,در مورد مدارها,مدار,مدارها

جهت دانلود مدارها کلیک کنید

مدارها

 

مشخصات مدارها  با کد فایل 731442  در دسته بندی فیزیک  با برچسب های فایل فیزیک,مقاله فیزیک,در مورد مدارها,مدار,مدارها  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .