گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82

دانلود فایل گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82

 

گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82

 

عنوان فایل : گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82

دسته بندی : آموزش

گزارش,علم,فناوری

 

گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82

گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82

بسم تعالیموضوع گزارش :ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82تعداد صفحات :135نوع فایل :PDFمنبع :هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمیچکیده :اهمیت روزافزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جایگاه خــاصی بـه مباحث و زمینــههای کلـی معطـوف بـه علـم و فنـاوری نظـیر فلسـفه علـم و فنـاوری، پیشبینـی و آیندهپژوهی علم و فناوری و مدیریت علم و فناوری بخشــیده اسـت. در میـان مبـاحث و زمینـههای مزبور، ارزیابی علم و فناوری…

 

کد فایل : 731706

گزارش,علم,فناوری

جهت دانلود گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82 کلیک کنید

گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82

 

مشخصات گزارش ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران سال 82  با کد فایل 731706  در دسته بندی آموزش  با برچسب های فایل گزارش,علم,فناوری  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .