دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم

دانلود فایل دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم

 

دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم

 

عنوان فایل : دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم

دسته بندی : اقتصاد

 

دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم

دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم با فرمت pptودر60 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی از متن پاورپوینت
القاء مولکولی تشکیل چشم
—PAX6 تعیین محل میدان بینایی در صفحۀ عصبی
—بیان Shh در صفحۀ پری کوردال و تقسیم میدان بینایی به دو آغازۀ بینایی
—بیان PAX2 در مرکز میدان و تداوم بیان PAX6 در جوانب و نهایت بیان ایندو بترتیب در ساقه و جام بینایی
—بیان FGF از اکتودرم سطحی و تمایز لایۀ حسی جام بینایی و بیان TGF.B از مزانشیم برای تمایز لایۀ رنگین
—بیان MITF و CHX10 برای تمایز لایۀ…

 

کد فایل : 732339

جهت دانلود دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم

 

مشخصات دانلود پاورپوینت مورفوژنز چشم  با کد فایل 732339  در دسته بندی اقتصاد  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .