ترجمه مقاله با عنوان Multi-agent based distributed control architecture….. (فایل pdf چهل صفحه ای)

دانلود فایل ترجمه مقاله با عنوان Multi-agent based distributed control architecture….. (فایل pdf چهل صفحه ای)

 

ترجمه مقاله با عنوان Multi-agent based distributed control architecture..... (فایل pdf چهل صفحه ای)

 

عنوان فایل : ترجمه مقاله با عنوان Multi-agent based distributed control architecture….. (فایل pdf چهل صفحه ای)

دسته بندی : برق

 

ترجمه مقاله با عنوان Multi-agent based distributed control architecture….. (فایل pdf چهل صفحه ای)

فایل مورد نظر ترجمه مقاله با عنوان کامل
Multi-agent based distributed control architecture for microgrid energy management and optimization
بوده، فایل ترجمه در قالب pdf است و نمونه ای از آن به صورت زیر است:
چکیده:
بیشتر سیستم های مدیریت انرژی براساس یک کنترل گر مرکزی هستند که تعیین برخی معیارها نظیر تحمل خطا و سازگاری در آنها سخت می باشد. از این روی، یک معماری سیستم مدیریت انرژی توزیعی مبتنی بر چند عامل در این مقاله توصیه شده است ………..
قسمت های مقاله به صورت زیر…

 

کد فایل : 732630

جهت دانلود ترجمه مقاله با عنوان Multi-agent based distributed control architecture….. (فایل pdf چهل صفحه ای) کلیک کنید

ترجمه مقاله با عنوان Multi-agent based distributed control architecture..... (فایل pdf چهل صفحه ای)

 

مشخصات ترجمه مقاله با عنوان Multi-agent based distributed control architecture….. (فایل pdf چهل صفحه ای)  با کد فایل 732630  در دسته بندی برق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .