آلکالوئیدها

دانلود فایل آلکالوئیدها

 

آلکالوئیدها

 

عنوان فایل : آلکالوئیدها

دسته بندی : داروسازی

فیزیولوژی گیاهی,آلکالوئیدها,نهاندانگان,گروه تروپان,آلکالوئید اسکوپولامین,آلکالوئیدهای سولاناسه ها,شوکران

 

آلکالوئیدها

آلکالوئیدها

فهرست
پیشگفتار( آلکالوئیدها)
آلکالوئیدهای گروه پیریدین و پی پریدین
آلکالوئید های گروه تروپان
آلکالوئیدهای گروه لینولین
آلکالوئیدهای گروه ایزوکینولین
آلکالوئیدهای گروه اندول
گروه استروئید آلکالوئید ها
آلکالوئیدهای گروه لوپی نان
آلکالوئید های گروه آلگامین( آلکالوئید های آمین)
آلکالوئیدهای گروه پورین
برخی گیاهان آلکالوئید دارو و خواص آنها
پیشگفتار
از نظر بیولوژیکی و شیمیایی ترکیبات همگنی نیستند ازت دار هستند و اکثراً در…

 

کد فایل : 735247

فیزیولوژی گیاهی,آلکالوئیدها,نهاندانگان,گروه تروپان,آلکالوئید اسکوپولامین,آلکالوئیدهای سولاناسه ها,شوکران

جهت دانلود آلکالوئیدها کلیک کنید

آلکالوئیدها

 

مشخصات آلکالوئیدها  با کد فایل 735247  در دسته بندی داروسازی  با برچسب های فایل فیزیولوژی گیاهی,آلکالوئیدها,نهاندانگان,گروه تروپان,آلکالوئید اسکوپولامین,آلکالوئیدهای سولاناسه ها,شوکران  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .