دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf

معرفی کتاب:(شاه عباس)
(شاه عباس) یکم (زادهٔ ۱ ررمضان ۹۷۸ ه‍.ق – دررگذشتهٔ ۱ جماادی االاول ۱۰۳۸ ق / ۲۷ ژانویه ۱۵۷۱ – ۱۹ ژانویه ۱۶۲۹م)، معروف به شااه عبااس بزررگ، پنجمین شااهنشاه اایراان ااز دودماان صفوی و نام‌داارترین فرماانروای ااین سلسله بود.(شاه عباس) وی که فررزند و جاانشین شااه محمد خداابنده بود، ااز سال ۹۹۶ ه‍.ق تاا زماان مررگش، به مدت بیش ااز ۴۱ ساال خوررشیدی برر اایران حکومت کررد.(شاه عباس)[۱] شاه عباس به معمااری، موسیقی،…

 

کد فایل : 715107

جهت دانلود دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل شاه عباس با فرمت pdf  با کد فایل 715107  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .