مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

دانلود فایل مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

 

مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

 

عنوان فایل : مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

دسته بندی : حسابداری

ارزيابي ريسك,مدل پايگاه دانش,ريسك حسابرسي,مقاله حسابداری,مقاله حسابرسی,مقاله ریسک حسابرسی

 

مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي
استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش
 
چكيده
اين مقاله ، مقايسه اي از رويكردهاي مدل سازي تصميم را ارائه مي كند . تصميم مدل سازي شده ، موضوعي است كه حسابرسان در واحد مورد رسيدگي در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو مي شوند . به عنوان مثال ، مي توان از ارزيابي ريسك كنترل و ريسك ذاتي در خريدها ، حسابهاي پرداختي و چرخة موجودي ها نام برد . موضوع تصميم ، با استفاده از دو رويكرد متفاوت مدل سازي مي…

 

کد فایل : 742460

ارزيابي ريسك,مدل پايگاه دانش,ريسك حسابرسي,مقاله حسابداری,مقاله حسابرسی,مقاله ریسک حسابرسی

جهت دانلود مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش کلیک کنید

مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

 

مشخصات مقاله:مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش  با کد فایل 742460  در دسته بندی حسابداری  با برچسب های فایل ارزيابي ريسك,مدل پايگاه دانش,ريسك حسابرسي,مقاله حسابداری,مقاله حسابرسی,مقاله ریسک حسابرسی  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .