اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران

دانلود فایل اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران

 

اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران

 

عنوان فایل : اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران

دسته بندی : علوم اجتماعی

 

اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران

اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران

اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران
 
چکیده
ورزش يکي از عواملي است که بطور مستقيم و غير مستقيم بر رشد اقتصادي اثرگذار است. از اين­رو با توجه به اهميت ورزش و رشد اقتصادي در کشور، در اين رساله سعي گرديد ابتدا به اثرات اقتصادي و اجتماعي ورزش پرداخته شود و سپس با مدل رشد، اثر مخارج ورزشي بخش دولتي بر رشد اقتصادي بررسي شود. در اين رساله دو فرضيه در نظر گرفته شده است: فرضيه اول: اثر مخارج دولتي ورزش بطور مستقيم بر رشد…

 

کد فایل : 742629

جهت دانلود اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران کلیک کنید

اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران

 

مشخصات اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ايران  با کد فایل 742629  در دسته بندی علوم اجتماعی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .