نيتروژن

دانلود فایل نيتروژن

 

نيتروژن

 

عنوان فایل : نيتروژن

دسته بندی : علوم اجتماعی

دانلود نيتروژن,دانلود پروژه دانشجویی

 

نيتروژن

نيتروژن

نیتروژن (که لاتین آن nitrum و یونانی آن nitron بهمعنی جوش شیرین محلی ، شکل دادن و ژن یا عامل می‌باشد) ، توسط شخصی به نام Daniel Rutherford که آن راهوای مهلکنامید، در سال 1772 کشف شد. دو اواخر قرن 18 ، شیمیدانان بخشی از هوا را یافتند که عمل احتراق را همراهینمی‌کرد. در همان زمان ، نیتروژن توسطCarl Wilhelm Scheele ،Henry Cavendish وJoseph Priestley که آن راهوای سوختهنامیدند،مطالعه و برسی شد. گاز نیتروژن به‌قدری بی‌اثر بود کهAntoine Lavoisier ،آن راازتکه به معنیبدون زندگیاست، نام نهاد….

 

کد فایل : 745327

دانلود نيتروژن,دانلود پروژه دانشجویی

جهت دانلود نيتروژن کلیک کنید

نيتروژن

 

مشخصات نيتروژن  با کد فایل 745327  در دسته بندی علوم اجتماعی  با برچسب های فایل دانلود نيتروژن,دانلود پروژه دانشجویی  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .