فرآیند تولید سوسیس

دانلود فایل فرآیند تولید سوسیس

 

فرآیند تولید سوسیس

 

عنوان فایل : فرآیند تولید سوسیس

دسته بندی : تغذیه

فرآیند تولید سوسیس,دانلود پروژه دانشجویی

 

فرآیند تولید سوسیس

فرآیند تولید سوسیس

تو لیدروش
 
فرآیند تولید سوسیس و کالباس در تمامی واحد مشابه می باشد.اختلا فات موجود ما بین واحدهای مختلف تولیدی فقط به میزان اتو ما سیون دستگاهای خط تولید بر می گر دد ((تشریح دقیق و جا مع فراین د تولید)): مراحل فرآیند تولید سوسیس و کا لبا س به شر ح زیر میباشد:
1.تحویل گوشت و آماده سازی گوشت
2.توزین مواد اولیه بر اساس فر مو لا سیون واحد
3.اختلاط
4.کاتر
5.لفاف زنی
6.پ خت و دود دادن
7.سرد کردن
 …

 

کد فایل : 745758

فرآیند تولید سوسیس,دانلود پروژه دانشجویی

جهت دانلود فرآیند تولید سوسیس کلیک کنید

فرآیند تولید سوسیس

 

مشخصات فرآیند تولید سوسیس  با کد فایل 745758  در دسته بندی تغذیه  با برچسب های فایل فرآیند تولید سوسیس,دانلود پروژه دانشجویی  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .