دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(قوانین مبارزه)
(قوانین مبارزه)زندگی مبارزه خطرناکی است. فتح و شکست در آن وابسته به توانایی افراد در استفاده از استراتژی مناسب است. هر کس از تاکتیک بهتری بهره‌گیری کند کامیابی او درخشانتر خواهد بود.(قوانین مبارزه) کتابی که در دست دارید با این فرزانش به رشتۀ تحریر درآمده که استراتژیهای میدان جنگ به طور کامل با استراتژیهای میدان پیشه زار حیات تطابق دارد و می‌توان همان تدابیری را که برعلیه دشمن جنگی به شغل می‌رود در قلمرو…

 

کد فایل : 716301

جهت دانلود دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل قوانین مبارزه با فرمت pdf  با کد فایل 716301  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .