دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(هوش های چند گانه)
(هوش های چند گانه)تاريخچه‌ی اين تفكر كه انسان دارای توانايی ذهنی قابل اندازه گيری است ، کمینه به كتاب فرانسيس گالتون در سال ۱۸۶۹ با عنوان « نبوغ ارثی » برمیگردد . اين نظريه مقدمه نظريه‌ی روان سنجی جديد در پیوستگی با توانايیهای ذهنی بود . بعد از ايشان متخصصان زيادی به اين پهنه وارد شدند و زمینه ها پيشرفتهای کثرت را فراهم آوردند . ازآن جمله میتوان به استنفورد بينه، سيمون، ترمن، مريل، وكسلر، هب، ترستون و…

 

کد فایل : 716298

جهت دانلود دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل هوش های چند گانه با فرمت pdf  با کد فایل 716298  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .