خلاصه كتاب نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری

دانلود فایل خلاصه كتاب نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری

 

خلاصه كتاب  نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری

 

عنوان فایل : خلاصه كتاب نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری

دسته بندی : آموزش

نظریه روانکاوی,واقعیت درمانی,روان درمانی جرالد کوری,جرالد کوری,پی دی اف کتاب مشاوره گروهی

 

خلاصه كتاب  نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری

خلاصه كتاب نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری

نظریه روانکاوی
مفاهیم مهم برداشت فروید از ماهیت انسان:
جبرگرایانه
موجودی غیر منطقی
دارای انگیزه های ناهشیار
دارای سایق های زیستی وغریزی
نظام بسته انرژی
درمان وجودی
درمان فرد مدار
درمان گشتالتی
رفتار درمانی
درمان شناختی – رفتاری
واقعیت درمانی
درمان فمینیسیتی
رویکردهای پست مدرن
 
خلاصه کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کوری
خلاصه کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کوری ترجمه یحیی سید محمدی شامل…

 

کد فایل : 716222

نظریه روانکاوی,واقعیت درمانی,روان درمانی جرالد کوری,جرالد کوری,پی دی اف کتاب مشاوره گروهی

جهت دانلود خلاصه كتاب نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری کلیک کنید

خلاصه كتاب  نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری

 

مشخصات خلاصه كتاب نظریه های مشاوره و رواندرمانی جرالد کوری  با کد فایل 716222  در دسته بندی آموزش  با برچسب های فایل نظریه روانکاوی,واقعیت درمانی,روان درمانی جرالد کوری,جرالد کوری,پی دی اف کتاب مشاوره گروهی  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .