دانلود پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک

 

دانلود  پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک

 

عنوان فایل : دانلود پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود  پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک

دانلود پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک

پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک،توسط شعله نمازی در سال 1372 ساخته شده و درپایان نامه ویمورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل 18 سوال می باشد که سوالات دارای سلسله مراتب سه گانه کاملا،متوسط و اصلامی باشند
نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 3 درجه ای می باشد.
نمازی) 1372 ( ضمن بررسی روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصان حیطه زنان، از روش دوباره سنجی پس از 15 روزروی 30 زن،پایایی این ابزار را معادل 95 % محاسبه کرد….

 

کد فایل : 716745

جهت دانلود دانلود پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک کلیک کنید

دانلود  پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک

 

مشخصات دانلود پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک  با کد فایل 716745  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .