دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم

دانلود فایل دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم

 

دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم

 

عنوان فایل : دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم

دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم

پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم را پاتریک، هیزلی و کمپ لر ) 2000( ساخته اند و عریضی ترجمه کرده و در پژوهش حاضر به کار گرفته شده.این پرسشنامه دارای 13زیر مقیاس بوده
روایی و پایایی پژوهش در پایان نامه رضا آرام از طریق آلفای کرونباخ 82 /. بدست آمده است.
تعداد گویه:57
فرمت:pdf
تعداد صفحات:6
تعداد مولفه :13…

 

کد فایل : 716738

جهت دانلود دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم کلیک کنید

دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم

 

مشخصات دانلود پرسشنامه عملکرد (رفتار) معلم  با کد فایل 716738  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .