تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

دانلود فایل تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

 

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

 

عنوان فایل : تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

دسته بندی : مهندسی مکانیک

 

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

روش های تحلیل سامانه های پویا در این پروژه بررسی می شوند. سپس شیوه های تابع اولیه گیری عددی دسته بندی می شوند. در ادامه با ترکیب شیوه های ضمنی و صریح، یک روش تابع اولیه گیری عددی نوین مرتبه بالا به روش تخمین تصحیح، NPCm معرفی می گردد. با تعریف عامل های وزنی، بردارهای تغییر مکان و سرعت در گام جاری، به ترتیب تابع بردارهای سرعت و شتاب چند گام پیشین پنداشته می شوند. آنگاه عامل های وزنی به گونه ای محاسبه می شوند که خطا کمینه گردد. این کار به یاری…

 

کد فایل : 716625

جهت دانلود تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح کلیک کنید

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

 

مشخصات تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح  با کد فایل 716625  در دسته بندی مهندسی مکانیک  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .