دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3

دانلود فایل دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3

 

دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3

دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3

معرفی کتاب:(پیغمبر دزدان)
(پیغمبر دزدان)شیخ محمدحسن زیدآبادی، یا در بعضی منابع: شیخ محمدحسن سیرجانی کرمانی، متخلص به قارانی و نامدار به نبی السارقین یا پیغمبر دزدان (زاده: حدود ۱۲۳۰ هجری قمری در زیدآباد سیرجان، دررگذشت: حدود ۱۳۱۰ هجرری قمرری درر ززیدآبااد)، شااعر، نویسنده، طنززپردااز و روحاانی اایراانی و ااز معااریف عصرر قااجااریه بود. وی در شفا و اصلاح اوضاع سررسید خویش، کوشش زیاد کرد و با نامه‌های مطایبه آمیز و سرشار از سروده ها لطیف…

 

کد فایل : 716886

جهت دانلود دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3 کلیک کنید

دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3

 

مشخصات دانلود رایگان فایل پیغمبر دزدان با فرمت mp3  با کد فایل 716886  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .