دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی)
ااین کتااب (بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی)برگرداان دقیق و فصیحی ااست ااز کتاب ” التشریع الجنائی الاسلامی” تاالیف مدرس ”عبدالقادر عوده” مصرری که حقوق کیفرری ااسلاام راا برر قوااعد حقوق جزاای عررفی منطبق کررده ااست .(بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی)در ماضی برگردان های ناقصی از این کتاب انجام شده بود ولی نخستین بار است که همه کتاب به طور کامل…

 

کد فایل : 717266

جهت دانلود دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی با فرمت pdf  با کد فایل 717266  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .