طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی

دانلود فایل طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی

 

طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی

 

عنوان فایل : طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی

دسته بندی : مهندسی مکانیک

 

طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی

طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی

مخزن تحت فشار (pressure vessels) عبارت است محفظه ای بسته که جهت نگهداری سیال در فشاری متفاوت از فشار محیط (اتمسفر)، طراحی شده است. اختلاف فشار یک پارامتر خطرناک است و بر اثر تغییرات این پارامتر در مخازن تحت فشار، امکان انفجار و تخریب آن وجود دارد. در نتیجه، طراحی، ساخت و بهره برداری از این مخازن، توسط سازمان های مهندسی تحت نظارت قانونی قرار می گیرد. تعریف مخازن تحت فشار از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما پارامتر ثابت در این تعریف، حداکثر فشار و…

 

کد فایل : 717439

جهت دانلود طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی کلیک کنید

طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی

 

مشخصات طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی  با کد فایل 717439  در دسته بندی مهندسی مکانیک  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .