شرط پایداری و مفهوم همگرایی

دانلود فایل شرط پایداری و مفهوم همگرایی

 

شرط پایداری و مفهوم همگرایی

 

عنوان فایل : شرط پایداری و مفهوم همگرایی

دسته بندی : مهندسی مکانیک

 

شرط پایداری و مفهوم همگرایی

شرط پایداری و مفهوم همگرایی

در شبیه سازي هاي دینامیک سیالات محاسباتی به طور مکرر با مفهوم همگرایی و معیار پایداري یا عدد کورانت روبرو می شویم. در این جزوه آموزشی سعی شده است که به صورت مختصر معیار پایداري روش عددي و همچنین مفهوم همگرایی تشریح گردد. تاکید بر درك بهتر این مفاهیم براي کاربرد عملی در کدنویسی و استفاده از نرم افزارهاي محاسباتی خواهد بود. در مورد معیار پایداري در ابتدا منشاء آن و نحوه تعریف آن بررسی شده و سپس نکاتی عملی براي بکارگیري آن در شبیه سازي مسائل…

 

کد فایل : 717431

جهت دانلود شرط پایداری و مفهوم همگرایی کلیک کنید

شرط پایداری و مفهوم همگرایی

 

مشخصات شرط پایداری و مفهوم همگرایی  با کد فایل 717431  در دسته بندی مهندسی مکانیک  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .