بررسی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست های زئولیتی

دانلود فایل بررسی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست های زئولیتی

 

بررسی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست های زئولیتی

 

عنوان فایل : بررسی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست های زئولیتی

دسته بندی : مهندسی شیمی

کاتالیست های زئولیتی,فرایند تبدیل متانول به پروپیلن,تولید پروپیلن,فرایند تبدیل متانول به اولفین,روش های تولید پروپیلن,فرایند MTP,زئولیت ZSM_5

 

بررسی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست های زئولیتی

فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات:29
 
فهرست مطالب:
مقدمه
تولید پروپیلن، استراتژی آینده ی صنعت پتروشیمی؟
پیش زمینه اقتصادی
وضعیت توسعه ی زنجیره ی ارزش پروپیلن در کشور
نحوه کشف فرایند تبدیل متانول به اولفین
روشهای تولید پروپیلن
روشهای بازدهی پایین)سنتی(
بازدهی مناسب )تکنولوژیهای نوین(
بررسی فرایند MTP
بررسی راکتورها
بررسی واکنشهای شیمیایی فرایند MTP
بررسی مکانیسم فرایند MTP
کاتالیستهای مورداستفاده در فرایند MTP
زئولیتها
مقایسه ساختاری بین…

 

کد فایل : 717482

کاتالیست های زئولیتی,فرایند تبدیل متانول به پروپیلن,تولید پروپیلن,فرایند تبدیل متانول به اولفین,روش های تولید پروپیلن,فرایند MTP,زئولیت ZSM_5

جهت دانلود بررسی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست های زئولیتی کلیک کنید

بررسی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست های زئولیتی

 

مشخصات بررسی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست های زئولیتی  با کد فایل 717482  در دسته بندی مهندسی شیمی  با برچسب های فایل کاتالیست های زئولیتی,فرایند تبدیل متانول به پروپیلن,تولید پروپیلن,فرایند تبدیل متانول به اولفین,روش های تولید پروپیلن,فرایند MTP,زئولیت ZSM_5  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .