دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

دانلود فایل دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

 

دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

 

عنوان فایل : دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)برای یافتن راهی ، جهت حل مشکلات نوجوانان طرح شده است
پرسش نامه احساس تنهایی توسط (راسل و پیلوا و کورتونا 1) در سال1980 ساخته شدد که شامل 20 سوال و بهصورت 4 گزینه ای ، 10 جمله منفی و 11 جمله مثبت است
پایایی این آزمون درنسخه جدید تجدید نظر شده ۷۸% گزارش شد . پایایی آزمون به روش باز آزمایی توسط راسل ، پیلوا و فرگوسن (۱۹۷۸) ۸۹% گزارش شده است . این مقیاس توسط شکر کن ومیردریکوند ترجمه وپس از اجرای مقدماتی واصلاحات به کار گرفته شد…

 

کد فایل : 717738

جهت دانلود دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA) کلیک کنید

دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

 

مشخصات دانلودپرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)  با کد فایل 717738  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .