دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی

دانلود فایل دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی

 

دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی

 

عنوان فایل : دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی

دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه امنیت اجتماعی 25 گویه دارد و هدف آن بررسی میزان امنیت اجتماعی )امنیت اجتماعی، عملکرد نیروی انتظامی، قوانین حکومتی(است.
تعداد بعد:3 تا
روایی وپایایی دارد
تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه دارد
منبع دارد
نمره گذاری پرسشنامه دارد
نمره گذاری معکوس دارد…

 

کد فایل : 717730

جهت دانلود دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی کلیک کنید

دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی

 

مشخصات دانلودپرسشنامه امنیت اجتماعی  با کد فایل 717730  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .