دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR

دانلود فایل دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR

 

دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم SAS-TR

 

عنوان فایل : دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم SAS-TR

دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR

پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR دارای 16 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب اجتماعی از ابعاد مختلف ) اضطراب اجتماعی و اضطرا بفراگیر ( است
روش نمره گذاری وتفسیر دارد
روایی و پایاییدر پژوهش حاجی امینی و همکاران ) 2112 ( ، روایی و پایایی این ابزار جهت بررسی اضطراب مدرسه در کودکان 6 تا 11 سالمناسب گزارش شده است
تعداد بعد:2 تا…

 

کد فایل : 717728

جهت دانلود دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR کلیک کنید

دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم SAS-TR

 

مشخصات دانلودپرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR  با کد فایل 717728  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .