دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS

دانلود فایل دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS

 

دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS

 

عنوان فایل : دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS

دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS

دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS با فرمت pdf ودر 3 صفحه مقیاس افسردگی سالمندان GDS این آزمون توسط يساویج باری ارزیابی افسردگی سالمندان ساخته شد و آزمونی مناسب برای تشخیص علائم افسردگی در سالمندان است که در محیط های متعدد درمانگاهی و غیر درمانگاهی اعتباریابی شده است و در تشخیص بالینی افسردگی از ثبات درونی و بیرونی برخوردار است. پایایی آن با روش بازآزمایی ۸۵/- است (يساویچ، ۱۹۹۳؛ به نقل از پورابراهیم و رسولی، ۱۳۸۷). در سال ۱۹۸۶ فرم کوتاه ۱۵…

 

کد فایل : 717720

جهت دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS کلیک کنید

دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS

 

مشخصات دانلود پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS  با کد فایل 717720  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .