دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

دانلود فایل دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

 

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

 

عنوان فایل : دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران هدف: بررسی میزان امنیت شغلی از ابعاد مختلف )تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی،رضایت اقتصادی، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش در کار، وابستگی به سازمان، دفاع از سازمان(
شیوه نمره گذاری وتفسیر :دارد
تعداد بعد :نه
فرمت:pdf
 …

 

کد فایل : 717702

جهت دانلود دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران کلیک کنید

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

 

مشخصات دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران  با کد فایل 717702  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .