دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf

معرفی کتاب:(ضحاک از اسطوره تا واقعیت)
نگارنده دراین پژوهش، بر آن است که اسطوره‌ی دهاک ماردوش و فریدون را با تاریخ ایران در روزگار مادها و هخامنشیان پیوند دهد و آشکار بدارد که دهاک و فریدون، نمودهای اسطوره‌ای اژه‌یدهاک مادی و کورش هخامنشی است. نگارنده در نخست تعریفی از افسانه به دست داده و اهمیت آن را خاطرنشان می‌سازد. هم چنین، شخصیت‌های کلیدی اسطوره‌ی ضحاک را معرفی کرده، متن اسطوره‌ی ضحاک را می‌آورد.(ضحاک از اسطوره تا…

 

کد فایل : 717651

جهت دانلود دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل ضحاک از اسطوره تا واقعیت با فرمت pdf  با کد فایل 717651  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .